Biljetter

7 December 18:00

Workshop online för förändringsagenter

Vi själva är drabbade, och träffar allt oftare, kollegor som är överväldigade av hur det gamla blir upplöst i pandemins kölvatten och av ovissheten inför det nya som inte än kan skönjas.

I dessa turbulenta tider är det till stor hjälp att ha kartor som vi kan använda när vår omgivning ter sig obegripligt komplext eller kaotiskt, och när vi inte heller hittar rätt inom oss själva.

I workshopen kommer vi att arbeta konceptuellt och experimentellt med en karta som hjälper oss att förstå och navigera de system vi lever och arbetar i. Också en kompass som vi kan använda för att navigera det som händer inom oss när vi kommit ur kursen.

När och Var

När: 7 December 18:00 - 20:30

Var: Online via zoom (länk skickas med biljetten)

Språk: Svengelska (dvs bilder på engelska men svenskt tal)

Biljetterna säljs i tre prisnivåer:
Sponsrad biljett: 260 SEK
Normal Biljett: 550 SEK
Sponsor biljett: 1100 SEK om du vill sponsra billiga biljetter till andra.

Beloppen inkluderar moms.

Om du inte har råd att betala alls, skicka en rad till madelene.segertoft@rangemaker.se så hjälper vi till.

Biljetter

Workshopledare

Eugenio Moliní
Organizational Development Consultant

OD-consultant since 1990, I have specialised in the design, facilitation and management of transformational processes, where success depends on the collaboration between parties with different perspectives, professions, cultures and even diverging interests.

It is my heart’s burning desire to experience organizations in which a person can shine with her own light at the same time that everybody else also does. All too often, the light is dimmed either through demanding of obedience or through epectations of conformity. And with dimmed lights, down goes the organization’s performance.

Read more